info@gyogyhaz.hu +36 20/371-6161 8200 Veszprém József Attila u.38.

Bevezető

A Gyógyház, és annak internetes felületét (A www.gyogyhaz.hu, a továbbiakban: „Honlap” vagy „Webhely”) szolgáltató és üzemeltető Medifem Kft. (székhely: 8200 Veszprém, József A. u.38. , cégjegyzékszám: 19-09-510165, a továbbiakban: „Gyógyház”) nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy internetes felületünkre látogatók (a továbbiakban: Látogatók) adataikat biztonságban tudhassák.

Törekszünk arra, hogy a Látógatók számára közérthető információt nyújtsuk, hogy hogyan, milyen céllal gyűjtünk adatokat, illetve használjuk-, adjuk át-, továbbítjuk és tároljuk azokat.

Jelen Adatvédelmi irányelvek érvényessége nem függ attól, hogy ön számítógép, mobiltelefon, táblagép, TV, háztartási készülék vagy egyéb okoseszköz használatával fér hozzá a Szolgáltatásainkhoz.

A Gyógyház által üzemeltetett Honlapot bármely Felhasználó a jelen tájékoztatóban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. Az oldalon található szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) egy része kérhet adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez. Lásd alább a Gyógyház által gyűjtött adatok szekciót

A természetes személyek és azok személyes adataik kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az alábbiakban összegezzük Adatvédelmi irányelveink legfontosabb elemeit.

Tehát az Általános adatvédelmi rendelet azaz „GDPR” (General Data Protection Regulation), mely szabályozza az ön által velünk megosztott személyes adatok kezelését és felhasználását. A GDPR felülírja az eddig hazánkban hatályos adatvédelmi szabályok egyes elemeit és egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Célja, hogy ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson a személyes adatainak gyűjtése, tárolása, megosztása és felhasználása felett.

Hatály

Érvényes: 2021. márciustól

A Gyógyház, azaz a www.gyogyhaz.hu, (a továbbiakban: Honlap) név alatt elérhető internetes oldalakat a Medifem Kft. (székhely: 8200 Veszprém, József A. u.38. , cégjegyzékszám: 19-09-510165, a továbbiakban: „Gyógyház”) üzemelteti és szolgáltatja.

A Gyógyház a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar és uniós jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal különös tekintettel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át Adatvédelmi tájékoztatónkat és az általunk rendelkezésre bocsátott kiegészítő irányelveket, mivel ezek a dokumentumok információkkal szolgálnak személyes adatai kezelésének módjáról Szolgáltatásaink használata során! Ezen a címen az mindig a legfrissebb verziója található meg Adatvédelmi irányelveinknek, melyet szükség szerint frissítünk és kizárólag ezen az oldalon teszünk közzé.

A Gyógyház által gyűjtött adatok

A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a tájékoztatóban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

A Honlapon felkínált rendelési időpontokra való bejelentkezéshez, valamint a bejelentkezés sikerességének visszaigazolásához bizonyos személyes kapcsolatfelvételi adatokra szükség van.

A rendelésre való bejelentkezés során a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek ugyanazon az űrlapon, a bejelentkezéssel egyidejűleg adják meg. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Gyógyház.

A rendelésre való bejelentkezés lehetséges továbbá egyéb a Honlaptól független csatornánk keresztül is (telefonhívás vagy email küldés útján) Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Gyógyház tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés szabályairól. A személyes adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor kifejezett és előzetes tevőleges kérésének megfelelően történik. Ezek az egyéb csatortnánk érkezett adatok nem kerülnek digitalizálásra, elektronikus rendszerben sem kerülnek tárolásra, az adatok a rendelés idejéig fizikálisan papíron kerülnek felírásra, megfelelően elzárva illetéktelenektől.

Mindemellett a honlapon lévő rendelési bejelentkezéstől eltérős információtartalom maradéktalanul és korlázozás nélkül elérhető adatok megadása nélkül is.

Az ön által közvetlenül megadott adatok

Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Rendelési időpont foglalás űrlap a www.gyogyhaz.hu oldalon név* érintettől származó Jogos érdekeink, az ügyfél által kezdeményezett rendelésre bejelentkezés beteljesülése , valamint a bejelentkezés sikerességének visszaigazolása érdekében GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Rendelés időpontjáig.
email cím* érintettől származó Jogos érdekeink, az ügyfél által kezdeményezett rendelésre bejelentkezés beteljesülése , valamint a bejelentkezés sikerességének visszaigazolása érdekében GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Rendelés időpontjáig.
telefon érintettől származó Jogos érdekeink, az ügyfél által kezdeményezett rendelésre bejelentkezés beteljesülése , valamint a bejelentkezés sikerességének visszaigazolása érdekében GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Rendelés időpontjáig.
megjegyzés érintettől származó Jogos érdekeink, az ügyfél által kezdeményezett rendelésre bejelentkezés beteljesülése , valamint a bejelentkezés sikerességének visszaigazolása érdekében GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Rendelés időpontjáig.

Automatikus adatgyűjtés

Az ön által megadott adatokon túl az eszközén működő szoftver (Honlap) segítségével vagy egyéb módon adatokat gyűjthetünk arról, hogy miként használja Szolgáltatásainkat. 

Jelenleg a Honlap által automatikus adatgyűjtés, tárolás nem történik.

Látogatottsági statisztika a Honlap által nincs használatban, a tárhely szolgáltató alkalmazhat anoním látogatottsági statisztikai rendszert. Lásd: Cookie-k.

Külső forrásokból kapott adatok

Hozzájuthatunk önnel kapcsolatos adatokhoz nyilvánosan és kereskedelmileg elérhető forrásokból (amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik), és egyesíthetjük ezeket az adatokat az öntől és önről begyűjtött egyéb adatokkal. Külső közösségi hálózati szolgáltatásoktól is kaphatunk önről adatokat, amennyiben ilyen szolgáltatással kapcsolódik.

Adattovábbítás

A honlapon gyűjtött semmilyen adatot nem küldünk tovább, kizárólag a fentieknek megfelelően használjük és töröljük.

Kapcsolatfelvétel

Konkrét kérdéseivel az alábbi elérhetőségeinken fordulhat hozzánk, mint európai uniós adatkezelőhöz:

Medifem Kft.
Székhely és postacím: 8200 Veszprém, József A. u.38.
Cégjegyzékszám: 19-09-510165,
Kapcsolatartó: dr.Gáspár Levente
Adószám: 14228780-2-19
Telefonszám: +36 20-3716161

E-mailben a következő címen is felveheti velünk a kapcsolatot: gaspar@gyogyhaz.hu

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó jogot, értesítheti a megfelelő felügyelő hatóságot. Az EU valamennyi felügyelő hatóságának elérhetőségi és egyéb adatai az alábbi linken találhatóak meg:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080